Firma

Kursus

Navn
ADR-RID-IMDG-IATA Lithiumbatterier, Lempelige transportregler
Startdato
22. september 2020 08:30
Slutdato
22. september 2020 12:30
Pris pr. deltager
kr. 2.240,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvornår SP188 eller Section II kan anvendes til forsendelse af lithiumbatterier

Færdigheder

Kursisten behersker emballering, pakning og evt. mærkning af emballager med lithiumbatterier der kan sendes på lempelige vilkår. Endvidere kan kursisten skelne mellem defekte batterier og batterier til genbrug

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for at der ikke sendes defekte eller ødelagte batterier, samt at de batterier der sendes kan sendes efter SP188 eller Section II

Indhold

  • Lithiumbatterier generelt
  • Hvornår kan lempelserne anvendes
  • SP188 (ADR, RID og IMDG)
  • Section II (IATA DGR)
  • Ødelagte og defekte batterier
  • Pakning og emballering af batterier
  • Håndtering af forsendelser
  • UN3090, UN3091, UN3480 og UN3481