Firma

Kursus

Navn
IATA Packer Training
Startdato
28. april 2020 08:30
Slutdato
28. april 2020 17:00
Pris pr. deltager
kr. 3.260,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods, samt for opbygningen af IATA DGR

Færdigheder

Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods til flytransport ved hjælp af relevante pakkeinstruktioner

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA som dagligt opslagsværktøj
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser / undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Pakkeinstruktioner
 • Håndtering af forsendelser
 • Transportdokumentet (anvendelse)
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods