Firma

Kursus

Navn
ADR-IMDG Udd, Dokumentation
Startdato
1. april 2020 08:30
Slutdato
1. april 2020 16:30
Pris pr. deltager
kr. 3.470,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder

Kursisten kan udarbejde relevante dokumenter til vej-, sø-, og kombitransporter med farligt gods

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

  • Identifikation af farligt gods
  • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
  • De enkelte aktørers ansvar
  • Uddannelsesbehov i virksomheden
  • Lempelser / undtagelser
  • Transportdokumentation (udfyldelse)
  • Pakkeattest
  • Sammenlæsning / adskillelse
  • Uheld og hændelser med farligt gods
  • Højrisikogods