Firma

Kursus

Navn
ADR Uddannelse, Begrænset Mængde
Startdato
8. september 2020 08:30
Slutdato
8. september 2020 13:15
Pris pr. deltager
kr. 2.240,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods og hvordan det afgøres om det kan sendes som begrænset mængde

Færdigheder

Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods, så det kan sendes som begrænset mængde

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods som begrænset mængde

Indhold

  • Identifikation af farligt gods
  • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
  • Ansvarsfordeling
  • Lempelser / undtagelser
  • Valg, mærkning og pakning af emballager
  • Sammenlæsning / adskillelse
  • Transport af emballager
  • Uheld og hændelser med farligt gods
  • Dansk national lovgivning