Firma

Kursus

Navn
ADR-IMDG Udd, Pakning, læsning og dokumentation
Startdato
13. november 2019 08:30
Slutdato
14. november 2019 16:30
Pris pr. deltager
kr. 4.900,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder

Kursisten kan udføre pakning og mærkning, og udfylde relevante dokumenter ved transporter af farligt gods

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Lempelser/undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Stuvning, pakning og adskillelse i containere
 • Transportdokumentation (udfyldelse)
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlædning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods