Firma

Kursus

Navn
ADR Opgradering fra IATA eller IMDG
Startdato
14. november 2019 08:30
Slutdato
14. november 2019 15:00
Pris pr. deltager
kr. 3.200,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for forskellene mellem sø- eller flytransport og landevejstransporter

Færdigheder

Kursisten kan udarbejde den ekstra dokumentation der kan være krav om ved landevejstransporter

Kompetencer

Kursisten ser sammenhængene mellem reglerne, og er dermed opmærksom på forskellene

Indhold

 • Ligheder mellem regelsættene
 • Forskelle mellem regelsættene:
  • Frimængderne
  • Afmærkning af køretøjer
  • Skriftlige anvisninger
  • Regler der gælder under transporten
  • Uddannelse af chaufføren
  • Godkendelse af køretøjer