Firma

Kursus

Navn
Lead Auditor Miljø
Startdato
26. oktober 2020 08:30
Slutdato
30. oktober 2020 17:00
Pris pr. deltager
kr. 24.500,00
Beskrivelse

 

IRCA-registreret kursusnr. 14153/ A17912

 

 

Ved tilmelding til dette kursus accepterer du, at dine oplysninger vil blive videregivet til CQI / IRCA. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med kurset og ikke i andre sammenhænge.


Målsætning

Formålet med kurset er at gøre det muligt for deltageren, at forstå hvorfor det kan være interessant for en organisation at have miljøledelse, hvilke kravelementer er der til et miljøledelsessystem efter ISO 14001:2015 og hvordan kan der udføres en velplanlagt audit af et miljøledelsessystem.


Kurset består af en blanding af undervisningssektioner, diskussioner og praktiske øvelser. De praktiske øvelser er designet med fokus på de problemstillinger, der ofte opstår på en audit af et miljøledelsessystem.


Efter gennemførsel af kurset, vil deltageren være i stand til at:

-Forstå kravene i ISO 14001:2015 til en organisation, herunder organisationens kontekst og interessenter, hvad angår miljøudfordringer

-Identificere sammenhænge mellem organisationens kontekst og interessenter til organisationens strategiske arbejde og videre til planlægning af væsentlige miljøforhold og andre risici

-
Identificere miljøproblemstillinger i en virksomhed både for aktiviteter, produkter og service

-Planlægge en audit i henhold til auditkrav

-
Udføre en succesfuld audit af et miljøledelsessystem

-
Identificere styrker og svagheder ved et miljøledelsessystem

-
Afrapportere klare, præcise og relevante auditrapporter

-
Kommunikere rapportresultater til relevant personale og ledelse

Deltagere skal gennemføre en eksamen på ca. 2 timer på kurset og vil også blive bedømt på grundlag af deres fremskridt gennem hele kurset. Deltagere der består både eksamen og forløbet modtager et deltagerbevis med resultaterne.

 

Indhold

¦ Miljøudfordringer for ledelse og de enkelte afdelinger i en organisation

¦ Overblik over miljøstyringssystemer

¦ Omfang og formål med audits

¦ Kompetencer som auditor og auditteknikker

¦ Kort om dansk og EU miljølovgivning

¦ Planlægning, Implementering, kontrol og evaluering af miljøledelsessystemer

¦ Afvigelser ,årsagssammenhænge og korrigerende handlinger

¦ Afrapportering af audits

¦ Praktiske øvelser og feedback

 

Målgruppe
Kurset er et godt kompetenceløft til alle medarbejdere der arbejder med miljø ledelse på alle niveauer i virksomheden. Forhåndskendskab til ISO 14001 og erfaring med rapportskrivning er en væsentlig forudsætning for et godt udbytte.

 

Lead Auditor Kurset er et intensivt 5-dages kursus, hvor der må påberegnes løsning af "hjemmeopgaver" om aftenen, efter at undervisningen er slut. Det anbefales, at man overnatter i nærheden af kursusstedet.


Forberedende kursusmateriale

Som forberedelse til kurset fremsendes der materiale omkring auditering og kvalitetsledelse som skal være gennemgået og forstået inden kursusstart. Desuden skal deltageren besvare en quiz inden kurset. Man skal forvente ca. 1 dag til forberedelse.

 

Overnatning
Ved tilmelding bliver du automatisk tilmeldt overnatning fra mandag til fredag - samt aftenforplejning mandag til torsdag. Prisen er 3.800,- ekskl. moms og lægges oveni kursusprisen. Ønsker du ikke at gøre brug af dette, skriv det venligst i kommentarfeltet ved tilmelding. Kurset er et intensivt forløb, så det anbefales at overnatte på kursusstedet.

 

De nævnte priser er ekskl. moms.