Firma

Kursus

Navn
ADR-IMDG Udd, Læsning (Trailer / Container)
Startdato
8. september 2020 08:30
Slutdato
9. september 2020 13:15
Pris pr. deltager
kr. 3.360,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder

Kursisten kan udføre læsning, stuvning og surring af farligt gods på lastbiler eller i containere

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IMDG-coden som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser / undtagelser
 • Transportdokumentet (anvendelse)
 • Pakkeattest
 • Stuvning, pakning og adskillelse i containere
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Højrisikogods