Firma

Kursus

Navn
ADR Kørsel i små mængder
Startdato
21. oktober 2020 08:30
Slutdato
21. oktober 2020 16:30
Pris pr. deltager
kr. 3.980,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder

Kursisten kan udføre chaufførens kontrol af en forsendelse med  farligt gods før transporten påbegyndes.

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse og transport af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser / undtagelser
 • Kontrol af emballager
 • Kontrol af transportdokumenter
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Stuvning og surring af gods
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning