Firma

Kursus

Navn
IATA Refresher Training
Startdato
3. marts 2020 08:30
Slutdato
4. marts 2020 17:00
Pris pr. deltager
kr. 4.890,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods, og for opbygningen af IATA DGR.

Færdigheder

Kursisten kan udføre pakning og mærkning, og udfylde Dangerous Goods Declaration ved flytransporter af farligt gods

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA DGR som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser/undtagelser
 • Pakkeinstruktioner
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumentation
 • Godkendelse og test af emballager
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Sammenhæng med ICAO-TI