Firma

Kursus

Navn
ADR Pakning, læsning og dokumentation
Startdato
13. november 2019 08:30
Slutdato
14. november 2019 15:15
Pris pr. deltager
kr. 4.800,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

 

Viden

 

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

 

Færdigheder

 

Kursisten kan udføre pakning og mærkning, og udfylde relevante dokumenter ved transporter af farligt gods

 

Kompetencer

 

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

 

 Indhold

 

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser / undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumenter (udfyldelse)
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods