Firma

Kursus

Navn
ADR/RID Fornyelse, Sikkerhedsrådgiver
Startdato
29. september 2020 08:30
Slutdato
1. oktober 2020 17:00
Pris pr. deltager
kr. 9.400,00
Beskrivelse

 

Kurset gennemføres på følgende datoer:

29. september til 1. oktober

Datoen for eksamen i forbindelse med dette kursus:

Onsdag d. 7. oktober i Fredericia

Du skal selv bestille plads til eksamen på BRS' hjemmeside:

Bestil plads til eksamen

Læs mere om repetitionseksamen

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan forklare reglerne i RID-konventionen, og kan vælge de relevante regler for at kunne gennemføre en farligt gods transport på korrekt og sikker måde

Færdigheder

Kursisten kan uddrage de relevante regler for en forsendelse og kan formidle disse regler til andre medarbejdere. Endvidere kan kursisten evaluere reglerne i forhold til givne transporter

Kompetencer

Kursisten kan udvikle procedurer og værktøjer i forbindelse med kontrol af forsendelser og formidling af reglerne til andre medarbejdere

Indhold

  • RID-konventionen som opslagsværk
  • Dansk national lovgivning
  • Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen
  • Eksamensbestemmelser 
  • Opgaveløsning:
  • Eksamen del 1 (Multiply Choice)