Firma

Kursus

Navn
Succes som sikkerhedsrådgiver
Startdato
6. maj 2020 08:30
Slutdato
6. maj 2020 16:00
Pris pr. deltager
kr. 3.800,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten har kendskab til sine opgaver og ansvar som sikkerhedsrådgiver, jvnf ADR-, RID konventionen og danske bekendtgørelser

Færdigheder

Kursisten kan uddrage de relevante regler for en virksomhed og kan anvende disse regler i forbindelse med tilsyn og rådgivning om transport af farligt gods

Kompetencer

Kursisten kan udvikle procedurer, tjeklister og øvrige værktøjer i forbindelse med sit virke som sikkerhedsrådgiver i en virksomhed

Indhold

  • Sikkerhedsrådgiverens opgaver og ansvar
  • Procedurer
  • Tjeklister, herunder udarbejdelse af tjekliste til egen virksomhed
  • Rapporteringer
  • Tilsyn
  • Cases fra virkeligheden
  • Myndigheder
  • Sparring