Firma

Kursus

Navn
ADR-IMDG Udd, Pakning og læsning
Startdato
8. september 2020 08:30
Slutdato
9. september 2020 13:15
Pris pr. deltager
kr. 3.980,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder

Kursisten kan udføre pakning, mærkning, læsning og surring af farligt gods

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser / undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumentet (anvendelse)
 • Pakkeattest
 • Sammenpakning
 • Stuvning, pakning og adskillelse i containere
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Højrisikogods