Firma

Kursus

Navn
ADR-IMDG Udd, Pakning (Emballager)
Startdato
8. september 2020 08:30
Slutdato
8. september 2020 16:30
Pris pr. deltager
kr. 3.360,00
Beskrivelse

Læringsudbytte

Viden

Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder

Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods

Kompetencer

Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

  • Identifikation af farligt gods
  • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
  • De enkelte aktørers ansvar
  • Uddannelsesbehov i virksomheden
  • Lempelser / undtagelser
  • Valg, pakning og mærkning af emballager
  • Transportdokumentet (anvendelse)
  • Sammenpakning
  • Uheld og hændelser med farligt gods
  • Højrisikogods